Preskočiť na obsah

Jarné Ťaženie

21. 4. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Pôjde o LARP z pro­stre­dia novo­vznik­nu­tej kobol­tej (to sú také tie malé potvor­ky, kto­ré žijú v baniach) koló­nie. Na tom by nebo­lo nič zlé (samoz­rej­me, až na kobol­tiu ten­den­ciu nútiť do prá­ce skôr ľud­ských otro­kov, než seba), keby sa táto koló­nia neob­ja­vi­la až nebez­peč­ne blíz­ko jed­nej obchod­nej sta­ni­ce, kto­rá zúfa­lo volá o pomoc.

Koboltie koló­nie sú vede­né dvo­mi vedú­ci­mi osob­nos­ťa­mi – šama­nom a krá­ľom. Šaman má na sta­ros­ti duchov­né zve­ľa­ďo­va­nie ľudu, obe­ty a požeh­na­nia. Kráľ sa sta­rá zase o prak­tic­kej­šiu strán­ku veci – voj­ská, bane, … V čase voj­ny boju­jú tie­to dve oso­by bok po boku, avšak v mie­ri sa kon­špi­rá­cie len tak množia 🙂

Zraz je uz tra­dic­ne 9.15 v Dolnom Mostenci (pri Povazskej Bystrici) pri kul­túr­nom dome = pri kos­to­le. Autobus ide o 8.45 spred zelez­nic­nej sta­ni­ce aj z auto­bu­so­ve­ho nastu­pis­ta. Cely lis­tok sto­ji 11 Sk.

kon­takt na dobiaso@centrum.sk

Miesto

Dolný Moštenec
les a lúky pri Dolnom Moštenci

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Jarné Ťaženie

21. 4. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Dolný Moštenec, Dolný Moštenec

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.