Faramanth´s Dawn

Pridal(a)
admin

Kedy
23. 10. 2011 - 26. 10. 2011
začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Kde
Staré mes­to, Bratislava

Čo

  • larpová hra

Mesto Faramanth je už nie­koľ­ko mesia­cov mies­tom eska­lá­cie napä­tia medzi vlád­ny­mi jed­not­ka­mi a mafián­skym bosom Ra´ajom. Do mes­ta však pri­chá­dza tre­tia stra­na kto­rá všet­ko zamo­tá­va. Jedná sa o prvý LARP z pro­duk­cie SSR Teamu zame­ra­ný na ver­nú simu­lá­ciu scien­ce-fic­ti­on sveta(mesta) v inej gala­xii, kde je všet­ko tro­cha inak ako je bež­ný občan zvyk­nu­tý, náj­de sa tu však všet­ko sta­ré a dobré(intrigy, napä­tie, plá­no­va­nie, akcia a tak). Už sa na vás všet­ci tešíme 😛

Miesto

Staré mes­to, Bratislava
Rôzne čas­ti mes­ta bra­ti­sla­vy, hlav­ne koli­ba, cen­trum a pod.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Staré mes­to, Bratislava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.