Preskočiť na obsah

Dobrí, Zlí a Škaredí 3

1. 3. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Ide o pilot­nú akcia tré­nin­gov Orthanku 2008. Dobrí, Zlí a Škaredí je hra zame­ra­ná pre­važ­ne na boj s ľah­ší­mi lar­po­vý­mi prv­ka­mi. Hlavnou ide­ou je zápas troch armád, z kto­rých kaž­dá je sil­ná pro­ti jed­nej a záro­veň sla­bá pro­ti tej dru­hej. V boji sa stret­nú zástup­co­via rás zná­me­ho sve­ta, vyvr­he­li z horú­cich pekiel a armá­dy záhrobia.

Ak sa roz­hod­ne­te prí­sť na hru, na našich fórach náj­de­te vše­obec­né pra­vid­lá a oso­bit­né pra­vid­lá kaž­dej stra­ny. Hráči by mali ovlá­dať pra­vid­lá vše­obec­né + stra­ny kto­rú si vybra­li a svo­ju posta­vu. Kto by chcel vidieť na vlast­né oči ako to vyze­ra­lo na posled­ných Dobrých, Zlých a Škaredých …http://​www​.you​tu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​6​L​p​3​-​O​Q​g​Img Registrácie vyba­vu­jem na adre­se: s.i.c.c.o@azet.sk V lud­skej reči – kaž­dý kto plá­nu­je na akciu prí­sť by mi mal na ten­to mejl čo naj­skôr poslať poštu vo for­me: Ja som ten a ten, budem hrať to a to. Tot. vsjo. Tešíme sa na Vás…

Miesto

Girbeš
Girbeš (KVP) Košice. Stretávka je o 8:30 na zastáv­ke MHD – Kláštor (Konečná tro­lej­bu­su 71 a auto­busv 19, 36 a 31)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Dobrí, Zlí a Škaredí 3

1. 3. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Girbeš, Girbeš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.