Preskočiť na obsah

Corvus Terra 2017

  • larpová hra
12. 7. 2017 - 16. 7. 2017 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 22:00

Havraní pries­myk bol dobi­tý seve­ran­mi. Kráľ sa ho neús­peš­ne pokú­sil zís­kať späť. Hraničiari boli tak­mer vyhla­de­ní a tí čo pre­ži­li sa stra­ti­li v horách. Kráľovský mág Márius sa po sva­dob­nej ces­te nevrá­til a je nezvestný.

Miestni sú utlá­ča­ní seve­ran­mi, ich kul­tú­rou a zvyk­mi. Obchody seve­ra­nov s juž­ným krá­ľov­stvom Navarnou sa začí­na­jú pre­ja­vo­vať aj mimo pries­my­ku. Vplyv juža­nov narastá.


Občianske zdru­že­nie LARP klub Košice pri­pra­vu­je troj­dňo­vý larp odo­hrá­va­jú­ci sa v pre­krás­nej slo­ven­skej prí­ro­de na juho-výcho­de slovenska.

O čom bude hra
Žáner Fantasy
Prostredie Usadlosť a okolie 
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry hra typu svet (sand­box)
Sériovosť hry hra na pokračovanie 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania imerz­ný (hlav­ne sa vži­te do sve­ta hry) 
Náročnosť na psychiku môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 50
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy posta­vy vám pomô­že­me vytvoriť 
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kostým 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre 
Jedlo jed­lo si môže­te kúpiť počas hry 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie 30.6.2017
Najnižšie vstup­né 20
Web Oficiálna strán­ka
Skároš
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.