Preskočiť na obsah

Corvus Terra 2017

12. 7. 2017 - 16. 7. 2017 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 22:00
  • larpová hra

Havraní pries­myk bol dobi­tý seve­ran­mi. Kráľ sa ho neús­peš­ne pokú­sil zís­kať späť. Hraničiari boli tak­mer vyhla­de­ní a tí čo pre­ži­li sa stra­ti­li v horách. Kráľovský mág Márius sa po sva­dob­nej ces­te nevrá­til a je nezvestný.

Miestni sú utlá­ča­ní seve­ran­mi, ich kul­tú­rou a zvyk­mi. Obchody seve­ra­nov s juž­ným krá­ľov­stvom Navarnou sa začí­na­jú pre­ja­vo­vať aj mimo pries­my­ku. Vplyv juža­nov narastá.


Občianske zdru­že­nie LARP klub Košice pri­pra­vu­je troj­dňo­vý larp odo­hrá­va­jú­ci sa v pre­krás­nej slo­ven­skej prí­ro­de na juho-výcho­de slovenska.

Corvus Terra 2017

12. 7. 2017 - 16. 7. 2017 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 22:00
vstup­né od 20, regis­trá­cia kon­čí 30.6.2017

Ako bude hra prebiehať

hra typu svet (sand­box)
hra na pokračovanie
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
imerz­ný (hlav­ne sa vži­te do sve­ta hry)
môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 50

Čo hráč potrebuje

posta­vy vám pomô­že­me vytvoriť
pri­nes­te si vlast­ný kostým
Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre
jed­lo si môže­te kúpiť počas hry
Skároš, Skároš
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.