Preskočiť na obsah

Stelmi

Ja a LARP

Prezývka

Stelmi

Zoznam hier

…a posled­ný stráž­ca blú­dil vekom sve­ta po kra­ji­ne ako osa­me­lý pút­nik, aby zjed­no­til bytos­ti do jed­né­ho spo­lo­čen­stva, a tak obno­vil dra­čí rád stráž­cov pras­ta­ré­ho tajomstva…