BB(F)N 1.1

Pridal(a)
admin

Kedy
16. 4. 2005
začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Kde
Staré mes­to, Bratislava

Čo

  • larpová hra

Kultisti sú zde­ci­mo­va­ní, Archon z Viedne je mŕt­vy, princ, šerif a prin­cov „ghoul“ po obvi­ne­ní, že vyko­ná­va­jú Sabbatie ritu­ály zmiz­nú spred očí všet­kých zúčast­ne­ných. Ako sa s tým vyspo­ria­da nová princ(ezná), pri­mo­ge­ni a šerif? Čo na to ostat­ní rod­ní v mes­te? Kto zis­tí, čo sa vlast­ne sta­lo?
BB(F)N 1.1 je jed­no­noč­ná akcia, kto­rá pria­mo pokra­ču­je v prí­be­hu BBFN1. Hra bude v sobo­tu 16. aprí­la od cca 20:00 (keď na mes­to pad­ne tma) do cca 03:00.

Zmeny v pra­vid­lách a pod. opro­ti BBFN1 budú len nepatr­né. Už bude viac ako jeden dis­pe­čing, tak sa to snáď odra­zí na kvalite 🙂

Dôležité dátu­my:
05.apr.2005 (uto­rok) – hoto­vá strán­ka, pra­vid­lá a pod.
09.apr.2005 (sobo­ta) – uzá­vier­ka pri­hlá­šok (nova adre­sa dispecing@gmail.com ale­bo sta­ra zna­ma peekay@atlas.sk)
13.apr.2005 (stre­da) – uzá­vier­ka postáv

Po 13. aprí­li sa budú už len roz­dá­vať obál­ky s infom, krvou a pod., nech tým zas neza­bi­je­me dve hodi­ny pred hrou…

Miesto

Staré mes­to, Bratislava
Staré mes­to a okolie

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Staré mes­to, Bratislava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.