Preskočiť na obsah

BB(F)N 1.1

16. 4. 2005 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Kultisti sú zde­ci­mo­va­ní, Archon z Viedne je mŕt­vy, princ, šerif a prin­cov „ghoul“ po obvi­ne­ní, že vyko­ná­va­jú Sabbatie ritu­ály zmiz­nú spred očí všet­kých zúčast­ne­ných. Ako sa s tým vyspo­ria­da nová princ(ezná), pri­mo­ge­ni a šerif? Čo na to ostat­ní rod­ní v mes­te? Kto zis­tí, čo sa vlast­ne sta­lo?
BB(F)N 1.1 je jed­no­noč­ná akcia, kto­rá pria­mo pokra­ču­je v prí­be­hu BBFN1. Hra bude v sobo­tu 16. aprí­la od cca 20:00 (keď na mes­to pad­ne tma) do cca 03:00.

Zmeny v pra­vid­lách a pod. opro­ti BBFN1 budú len nepatr­né. Už bude viac ako jeden dis­pe­čing, tak sa to snáď odra­zí na kvalite 🙂

Dôležité dátu­my:
05.apr.2005 (uto­rok) – hoto­vá strán­ka, pra­vid­lá a pod.
09.apr.2005 (sobo­ta) – uzá­vier­ka pri­hlá­šok (nova adre­sa dispecing@gmail.com ale­bo sta­ra zna­ma peekay@atlas.sk)
13.apr.2005 (stre­da) – uzá­vier­ka postáv

Po 13. aprí­li sa budú už len roz­dá­vať obál­ky s infom, krvou a pod., nech tým zas neza­bi­je­me dve hodi­ny pred hrou…

Miesto

Staré mes­to, Bratislava
Staré mes­to a okolie

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

BB(F)N 1.1

16. 4. 2005 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Staré mes­to, Bratislava, Staré mes­to, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.