Preskočiť na obsah

BbFN 1.0

18. 3. 2005 - 20. 3. 2005 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Naším cie­ľom je vytvo­riť LARP, zame­ra­ný hlav­ne na prí­beh a poli­tic­ké aspek­ty upír­skej exis­ten­cie. V nul­tom roč­ní­ku sme boli (aspoň pod­ľa názo­ru väč­ši­ny účast­ní­kov) do istej mie­ry úspeš­ní. V tom­to ohľa­de sa plá­nu­je­me ešte zlepšiť. 

Ak sa chce­te biť, zober­te si dre­vá­ky a choď­te do lesa, ani sa neob­ťa­žuj­te posie­lať mi pri­hláš­ku. Ak vás naopak pred­sta­va nebo­jo­vé­ho LARPu zau­ja­la, radi vás uvítame.

(uzá­vier­ka pri­hlá­šok je 8.marca, tak šup šup!)

Miesto

Staré mes­to, Bratislava
Historický stred Bratislavy + pri­ľah­lé, vhod­ne „tema­tic­ké“ lokácie.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

BbFN 1.0

18. 3. 2005 - 20. 3. 2005 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Staré mes­to, Bratislava, Staré mes­to, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.