BbFN 1.0

Pridal(a)
admin

Kedy
18. 3. 2005 - 20. 3. 2005
začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Kde
Staré mes­to, Bratislava

Čo

  • larpová hra

Naším cie­ľom je vytvo­riť LARP, zame­ra­ný hlav­ne na prí­beh a poli­tic­ké aspek­ty upír­skej exis­ten­cie. V nul­tom roč­ní­ku sme boli (aspoň pod­ľa názo­ru väč­ši­ny účast­ní­kov) do istej mie­ry úspeš­ní. V tom­to ohľa­de sa plá­nu­je­me ešte zlepšiť. 

Ak sa chce­te biť, zober­te si dre­vá­ky a choď­te do lesa, ani sa neob­ťa­žuj­te posie­lať mi pri­hláš­ku. Ak vás naopak pred­sta­va nebo­jo­vé­ho LARPu zau­ja­la, radi vás uvítame.

(uzá­vier­ka pri­hlá­šok je 8.marca, tak šup šup!)

Miesto

Staré mes­to, Bratislava
Historický stred Bratislavy + pri­ľah­lé, vhod­ne „tema­tic­ké“ lokácie.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Staré mes­to, Bratislava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.