Preskočiť na obsah

Akon 3

9. 7. 2008 - 13. 7. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Organizátory: Ragnar a Kosťa.

Jedná sa o 4‑dnový LARP na štýl sve­tu v kto­rom sa budú nachá­dzať rôz­ne kulis­ky, beš­tie a sta­toč­ný dob­ro­dru­ho­via. Všetky pod­rob­nos­ti budú časom vyho­de­ne­né na našej strán­ke ale­bo na fóre. V minu­los­ti bol Akon len pev­nos­tou upro­stred divo­či­ny plnej bar­ba­rov ale po dlhých bojoch zavlá­dol mier a kráľ pre jeho roz­voj začal zvo­lá­vať z oko­lia reme­sel­ní­kov, dob­ro­dru­hov ale aj pros­tý ľud aby sa stal Akon veľa­vá­že­ním mes­tom. Avšak v nedáv­nej minu­los­ti pev­nost Akon napad­li hor­dy nemŕt­vych bojovníkov. 

Akcia sa začne oko­lo 12.00 tak by som všet­kých pop­ro­sil aby príš­li včas res­pek­tí­ve rad­šej aj o neja­kú tu hodin­ku skôr.
Pre tých kto­rý neve­dia ako sa k nám dostať:
Do PB by ste sa bez akých­koľ­vek prob­lé­mov mali dosťať bud vla­kom ale­bo auto­bu­som. Tam vás bude­me čakať a o 10.25 odchá­dza auto­bus do Moštenca tak aby ste do 10.00 boli na vla­ko­vej sta­ni­ci.
Keby ste mali aké­koľ­vek prob­lé­mi ale­bo dota­zy tak nám rad­šej zavo­laj­te ale­bo napíš­te sms.
Je nut­né sa zare­gis­tro­vať naj­ne­skôr do 30.6.2008!! Registrovať sa môže­te cez stran­ku ale­bo Ragnarov mail, ale­bo mobil ale­bo PM. Vstupný popla­tok na akciu je 60 SK a vybe­rá sa na mieste.

Miesto

Dolný Moštenec
Dolny Moštenec

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Akon 3

9. 7. 2008 - 13. 7. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Dolný Moštenec, Dolný Moštenec

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.