Preskočiť na obsah

Akon 2

  • larpová hra
11. 7. 2007 - 14. 7. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Organizátory: Ragnar a Kosťa.

Jedná sa o 4‑dnový LARP na štýl sve­tu v kto­rom sa budú nachá­dzať rôz­ne kulis­ky, beš­tie a sta­toč­ný dob­ro­dru­ho­via. V minu­los­ti bol Akon len pev­nos­tou upro­stred divo­či­ny plnej bar­ba­rov ale po dlhých bojoch zavlá­dol mier a kráľ pre jeho roz­voj začal zvo­lá­vať z oko­lia reme­sel­ní­kov, dob­ro­dru­hov ale aj pros­tý ľud aby sa stal Akon veľa­vá­že­ním mes­tom. Avšak zatiaľ nikto netu­ší že nad Akonom sa opäť sta­hu­jú čier­ne mračná…

Akcia sa začne oko­lo 12.00 tak by som všet­kých pop­ro­sil aby príš­li včas res­pek­tí­ve rad­šej aj o neja­kú tu hodin­ku skôr.
Pre tých kto­rý neve­dia ako sa k nám dostať:
Do PB by ste sa bez akých­koľ­vek prob­lé­mov mali dosťať bud vla­kom ale­bo auto­bu­som. Tam vás bude­me čakať a o 10.25 odchá­dza auto­bus do Moštenca tak aby ste do 10.00 boli na vla­ko­vej sta­ni­ci.
Keby ste mali aké­koľ­vek prob­lé­mi ale­bo dota­zy tak nám rad­šej zavo­laj­te ale­bo napíš­te sms, lebo cez net už moc komu­ni­ko­vať nebudeme.

Miesto

Dolný Moštenec
Dolný Moštenec- tam kde Tordhan

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Dolný Moštenec
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.