Preskočiť na obsah

Dady

Errónis

  • by

Vtipný a veľa-vypo­ve­da­jú­ci report resp. prí­be­ho­vý súhrn toho, čo sa vla­ni udia­lo na his­to­ric­ky prvom (ale­bo nul­tom) roč­ní­ku ambi­ci­óz­ne­ho LARPu Errónis.