Preskočiť na obsah

Morgoth

Ja a LARP

Prezývka

Morgoth

Hráč / Organizátor

mem­ber

Zoznam hier

Na SLADe som cca od roku 2004, kedy som sa aj začal veno­vať lar­pom. V súčas­nos­ti už však na lar­py cho­dím skôr ako foto­graf, než ako hráč. Než sem dám roz­um­nej­ší link, galé­rie z nov­ších akcií mám na http://​fb​.com/​m​o​r​g​o​t​h47

Kde ste ma moh­li stretnúť/stretnete?

=== Cony ===
Istrocon(02,03,11,12), Tolkien Con(05,06,08,11,13), SlavCon(06,07,08,09,11,12,13,14,15), Cranky Con(04), LarpFest(08,09), Gameexpo (10,11,12,13,15), Odraz (10,12), Kozmodrom (12)

======= LARPY a ine main­ly-larp rela­ted akcie ====

2004 – mini larp na osla­ve ST
2006 – Biely kameň, Hmly vrcho­vi­ny, Erronis, Posledne spo­je­nec­tvo
2007 – Hmly Vrchoviny, Gangy Prešporku, Erronis, Tordhan, Posledné Spojenectvo
2008 – Hmly Vrchoviny (foto­graf), Alrain, Erronis, Gangy Prešporku, Špína, Larpvikend 5 – Seanse, Versus Buh, Larpfest (con), Vianočné stret­ko lar­pis­tov
2009 – Erronis 4, Gangy Presporku, Tordhan, Larpvikend 6 – Zlouni: Zkažení a zavře­ní, Midsummer´s Night, Larpfest (con), Vianočné stret­ko lar­pis­tov
2010 – Odraz, Gangy Prešporku (foto­graf), Stereotyp (Mrakoplaš), Vianočné stret­ko larpistov

Pomaly kon­ver­tu­jem na (lar­po­vé­ho) foto­gra­fa… Na nasle­du­jú­cich akciách som bol iba ako foto­graf, ak nie je uve­de­né inak.

2011 – Veletrh lar­pu, Zombiewalk, Bitva o Středozem, Gangy Prešporku, Tiene Chaosu 2, Vianočné stret­ko larpistov

2012 – Odraz, PP:BoS, Kralovstvo vina, Gangy Prešporku
2013 – Zombiewalk, Gangy Prešporku
2014 – Gangy Prešporku
2015 – Gangy Prešporku (k poču­do­va­niu mno­hých som ten­to raz hral)