Isilote

Ja a LARP

Prezývka

Isilote

O mne

Mám rada lar­py a rôz­ne hry a rada tvo­rím. Rada tiež stre­tá­vam ľudí, nech už zná­mych ale­bo nezná­mych. Tú tvor­bu ber­te s rezer­vou. 🙂

Hráč / Organizátor

Hráč, Tvorca

Zoznam hier

2004
CrankyCon
Mereth Atherdath

2005
TolkienCon
Zimné ťaže­nie- nájom­ná vra­hy­ňa
Jarné ťaže­nie- bojov­níč­ka
Silwenin larp- bojov­níč­ka za svet­lo
Aredhel- duch lesa
Tordhan- sfé­ra chamt­vos­ti
DobroFanth- gan­grel­ka
Quest: Survive- spoluorg/knihovníčka
Posledné soje­nec­tvo- ork Minas Morgul
Narkantes- bar­bar­ka
Hrrrrrr na ně!- Angua von Uberwald

2006
Zimné ťaže­nie- tras­li­ca
Súmrag nad Khallou- kost­li­vec, ochran­ka Anjela smr­ti-
Jarné ťaže­nie- nemŕt­va elf­ka
Hrr na ne! 2- oäť Angua
RPG- org a krá­ľov­ná
Tordhan- sfé­ra cham­ti­vos­ti / mačič­kod­lak
Mintar- dry­á­da vo voľ­nom čase
Jesenné ťaže­nie- lie­ta­jú­ca odsek­nu­tá hla­va
SlavCon
Garmen- Zrod hrdi­nov- elf­ka magič­ka
SOD 2006 (Seminář orga­ni­zá­to­rů dře­vá­ren)

2007
Zimné ťaže­nie- Bystrozraká
Jarné ťaže­nie- Yulka, bez žení­cha, lac­ná pra­cov­ná sila
Garmen- Krvná pomsta- magi­ka Edel
Fénix- org, Fénix, mač­ka a zaja­čik
Tordhan- Arden, mač­kod­lač­ka vo dne v noci, kto­rá veš­tí z kariet
Martinské ťaže­nie- elf­ka, čer­no­kňaž­ní­ko­va živá a neskôr zom­bie stráž
Jesenné Gothic ťaže­nie – magi­ka Morgana
Ultimus Arx – môj prvý urban vam­pi­re Gangrelka Zuzanka Wolfová

2008
Zimné ťaže­nie – Varvara Myronovna
Otázka cti – Zaza – člen­ka bab­ské­ho gan­gu
SlavCon 08 – works­hop ten­gwar
Larvíkend4 – Verzus Buh – porot­ca 6
Jarné Gothic Ťaženie – Esme – obchodníčka/bylinkárka
Nočná Nitra – Lukrecia del Espero – tore­a­dor­ka, Lucka – Cica – gan­grel­ka
Kannine slzy – kňaž­ka a kňaž­ná Tegwen
Tordhan – správ­ky­ňa a mač­kod­lač­ka Arden
Legendy Starej Británie – Aithné – mier­ne naiv­ná a mier­ne uke­ca­ná elf­ka
Garmen- po tre­tí krát magič­ka Edhel, elf­ka
Larvíkend 5 – Sestup – geolo­gič­ka Kristine Brogger

2009
Moriel 5 – náčel­níč­ka šaman­skej dru­žin­ky
Bytovka (Brno) – Patrícia Országová
Agónia – Eria, sto­pár­ka, elf­ka, prvý post-apo larp
SlavCon 2009 – larp Kým kohút neza­spie­va – pani lekár­ni­ko­vá
Privilégium – lov­ky­ňa Edita R.I.P. jedi­ná lov­ky­ňa v mes­te, aký iný koniec by moh­la mať?
Tordhan – Ysharet – upá­le­ná bosor­ka, super
Agónia 2 – spoluorg/Zara, pre­da­vač­ka vody
Larpfest 09 – skve­lé stret­nu­tie a aj neja­ké nové vedo­mos­ti do zbier­ky
Garmen 4 – Navždy hrdi­na­mi – magic­ká elf­ka Edhel, aj napo­sle­dy

2010
Brazavazská legen­da: Lucia Madlejová, ochra­ňu­jú­ca svo­ju rodi­nu
Stoka: vlkod­la­či­ca, vyhra­la som larp
Tordhan: Ezra, pra­vá ruka Amunaja, špi­onáž, vyba­vo­va­nie, ochran­ka
Larpvíkend 7- Mother’s Heart: tea­cher Ufarm (in English) a Olivia, slo­bod­ná mat­ka
Cez mŕt­vo­ly – hereč­ka, prvý jeep

2011
Moriel 8 – žold­nier­ka z juhu
SlavCon – Hostinec – orga­ni­zá­tor­ka
LarpVíkend – Hostinec – orga­ni­zá­tor­ka
Otcova rola – jeep
Projekt Systém – uči­teľ­ka

2012
Slavcon
Bitva o Středozem – Rohan, fel­čiar­ka, vodo­no­sič­ka (res­pa­wn point)
Kráľovstvo vína – kar­tár­ka, doha­dzo­vač­ka
Hlídky II (Brno) – Edita Kováčová, tem­ná ved­ma

2013
Salon Moravia (2.2.) – Anna Běhounková, spo­loč­níč­ka
Pryč od minu­los­ti (11.3.) Norma von Stronheim, star­nú­ca hereč­ka
Střepiny (22.–23.3)- 4./5. beh Dr. Mendel
Redundance – doktor­ka, prag­ma­tič­ka
Terapie tmou – Alena, týra­ná mat­ka a man­žel­ka
Jude raus! – štu­dent­ka uda­vač­ka
Slavcon – rp a impro works­hop
Privilégium – eut­ha­na­tos Zlatana Vukovic (3.–5.5.)
Pika-don – brit­ská aris­to­krat­ka
Tajomstvo ope­ry – Viviene Delapierre, zmiz­nu­tá spe­váč­ka
Projekt Systém – Olina Sporková, správ­ky­ňa PP, CP
Seance – duch Michaela Marková
1789 – Severine Laurent
Hlídky II (Brno) – Oko bou­ře – Edita Kováčová, tem­ná ved­ma s hla­som v hla­ve
Never let me go – Kathy H. opat­ro­va­teľ­ka dar­cov

2014
Kráľovstvo Vína – vlkod­lač­ka
Fallout – CP
Hlídky II – Requiem – Edita Kováčová, sláv­na, múd­ra a mŕt­va
El Día de Santiago – Elena Castelli Alberti, prvá dáma, Santiagova man­žel­ka

2015
Toxic – orga­ni­zá­cia, cp, Red hill č.1, air­soft
Kráľovstvo vína – Príbehy spod Vlčích skál V. – Eria Rybárová, veli­teľ­ka Stráže a maj­ster
Fallout – cp, obchod­ný kon­takt, gang usmie­va­vé­ho Heinrycha, ghul…
Methancity – cp, vojač­ka MM, občian­ka 2. kate­gó­rie, eas­ta­zij­ka
Stalker – Red Hill č.2, Eli, zom­bie, air­soft

2016
Archa – Tina a Naty
Slavcon 2016 – RP a hla­so­vý works­hop
Občanská vál­ka (Red Hill) – Kristina Višnovič (dezer­ter­ka), Zorana Petrovič (hasič­ka)
The Walking Dead larp IV – Jessica (býva­lá bar­man­ka)
Starí Majstri III – Vyhňa bohov – Ita, mŕt­va, kto­rá hľa­dá več­ný pokoj s Faviánom
Hell on Wheels – Cynthia, čer­noš­ka
Red Hill – Stalker – nevi­di­tel­né věze­ní 29.10.2016 – hráč a CP
Zimné Kráľovstvo vína – ochran­ka aris­to­krat­ky z Dornfelderu
Mafie larp – Tanec moci – Valéria Žovanyiová, tá dob­rá z mafián­skej rodi­ny

2017
Legie: Sibiřský pří­běh – bratr stře­lec Alena Svobodová, 14.-ty beh, Rolling
Na kon­ci pek­la – Krono 11.4.2017 Hraju lar­py Brno
Slavcon – impro­vi­zač­né minih­ry
Doomsday – Eska / Iska 2.–4.6.2017
Fallout 2017 – CP: ghu­lo­via, ban­di­ti, obe­te…
Prešporské hliad­ky 17.–19.11.2017, Ema Urbanová, svet­ly mag
Mafie larp: Poslední tanec – Valéria Žoványi