Preskočiť na obsah

Elof

Ja a LARP

Prezývka

Elof

O mne

Déle jak 10 let aktiv­ně jez­dím na lar­py a bit­vy po celé ČR, záro­veň jsem se podí­lel na orga­ni­za­ci mno­hých akcí, v posled­ní době se věnu­ji hlav­ně pro­dukč­ní čás­ti lar­pů. Jsem vel­kým pro­pa­gá­to­rem pušek (lok­ta­rek, pota­to­gu­nů) na čes­kých larpech/bitvách. Zároveň s kama­rá­dem roz­jíž­dí­me výro­bu měk­če­ných zbra­ní a pro­dej mate­riá­lu na jejich výro­bu.  zzar​mou​ry​.cz

Hráč / Organizátor

Hráč, Tvorca

Zoznam hier

Moc dlou­hý. Začalo to Norgath II před 11 lety a od té doby to bylo více jak 60 akcí.