admin

Member’s groups

 • Logo skupiny OK Productions
  Active pred 5 rokov 

  Osobné Kakavo Productions vznik­li pre­me­no­va­ním sku­pi­ny BHW.

  Verejná sku­pi­na / 1 člen 
 • Logo skupiny EH GAMES
  Active pred 5 rokov 

  Dali sme sa doko­py – Branislav „Erkenbrand“ Skrečko a Maroš „Havel“ Goga. Keďže sa neob­me­dzu­je­me iba na Košice, bude­me naše lar­py orga­ni­zo­vať aj v Bratislave a iných mestách 🙂
  Najradšej máme komor­né lar­py, ale n […]

  Verejná sku­pi­na / 1 člen 
 • Logo skupiny ERA
  Active pred 5 rokov 

  Larpová sku­pi­na, kto­rá vznik­la v Nitre

  Verejná sku­pi­na / 1 člen