Preskočiť na obsah

Vojenská pozorovateľňa v Račianskych vinohradoch

Map Unavailable

Adresa
48.210580, 17.136034
BratislavaSlovakia 


Vojenská pozo­ro­va­teľ­ňa s pozem­kom v súkrom­nom vlast­níc­tve. Prístup voľ­ný na pre­chádz­ky a využi­tie ohnis­ka, pri dodr­ža­ní bez­peč­nos­ti a čistoty.
Areál s pre­káž­ka­mi pre lasertag/nerf (zákaz airsoft/paintball), klu­bov­ňa pre sto­lo­vé hry

Pripravované akcie

Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne udalosti.

Akcie v minulosti

Udalosť Dátum Organizátor Miesto Info
Post Apo Con
  • festival
  • konferencia
  • stretnutie
25. 6. 2022 Kemci Vojenská pozo­ro­va­teľ­ňa v Račianskych vinohradoch  Con, Bunker 
Vojenská pozo­ro­va­teľ­ňa v Račianskych vinohradoch
Dostupnosť autom pri­vez­te si veci, ale auto musí­te odviezť inam
Ako sa k nám dostanete https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1NsgyLwjqUVO4IzRSs5Wyqqx82Ff6l-Pz&ll=48.209598090706%2C17.141351549999975&z=16
Súkromie na mieste úze­mím občas prej­dú cudzí ľudia