Preskočiť na obsah

Progressbar Cowork

Map Unavailable

Adresa
Dunajská 14
Bratislava


811 08
Slovakia 


Pripravované akcie

Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne udalosti.

Akcie v minulosti

Udalosť Dátum Organizátor Miesto Info
Slovenské Hovory LARPové 2020
  • konferencia
14. 3. 2020 Michal „Shade“ Grečner Event Horizon Progressbar Cowork  ,
Progressbar Cowork
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete MHD zastáv­ka Kamenné námes­tie a Námestie SNP
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči