Progressbar Cowork

Adresa
Dunajská 14
Bratislava


811 08
Slovakia 


Pripravované akcie

  • Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne udalosti.
  • Akcie v minulosti

    Progressbar Cowork
    Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
    Ako sa k nám dostanete MHD zastáv­ka Kamenné námes­tie a Námestie SNP
    Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči