ihrysko Bratislava

Adresa
Trenčianska 47
Bratislava


82109
Slovakia 


Pripravované akcie

  • Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne udalosti.
  • Akcie v minulosti

  • Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne udalosti.
  • ihrys­ko Bratislava
    Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
    Ako sa k nám dostanete Trenčianska – tro­lej­bu­sy 201 a 207 ale­bo Záhradnícka – elek­trič­ka 9
    Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči