Preskočiť na obsah

ihrysko Bratislava

Adresa
Trenčianska 47
Bratislava


82109
Slovakia 


Pripravované akcie

Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne udalosti.

Akcie v minulosti

Na tom­to mies­te sa neplá­nu­jú žiad­ne udalosti.

ihrys­ko Bratislava
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete Trenčianska – tro­lej­bu­sy 201 a 207 ale­bo Záhradnícka – elek­trič­ka 9
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči