Preskočiť na obsah

Žezlo moci

  • larpová hra
27. 8. 2004 začí­na­me o 16:00, kon­čí­me o 23:59

Družina dob­ro­dru­hov po svo­jej výpra­ve do Nižších sfér ute­ká na svo­ju domov­skú sfé­ru, pre­na­sle­do­va­ní tanar´rijským lor­dom a jeho sku­pi­nou fien­dov. Do deja tiež vstú­pi sku­pin­ka mágov a nimi naja­tých žol­dá­kov, kto­rí vycí­ti­li prí­chod démo­na obrov­skej sily a chcú ho zotro­čiť na svo­je úče­ly. Celý kon­flikt sa odo­hrá­va na úze­mí tem­ných elfov , kto­rým sa to ani tro­chu nepáči…

(Túto akciu som našiel v inter­ne­to­vých archí­voch. Nachádzala sa v kalen­dá­ri dre​var​ne​.annun​.sk. Pridal som ju sem kvô­li archív­nym účelom.)

Miesto

Zvolen
Zvolen

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Sagus, Darksweper

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Zvolen
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.