Preskočiť na obsah

Vyvrženci-zmena!!!

4. 8. 2005 - 8. 8. 2005 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Aby sme usnad­ni­li účasť pra­cu­jú­cich hrá­čov na Vyvržencoch, sme sa roz­hod­li zme­nit na posled­nú chví­ľu ter­mín a posu­núť celú hru o tri dni neskôr, tak aby sme využi­li celú víkend.
4.(štvrtok) bude do obe­da !!! regis­trac­ka (kto chce može prí­sť už v stre­du poobe­de) a poobe­de sa posta­via prí­pad­né kuli­sy (ak sa nia­ke budú sta­vať). 5–7.(piatok az nede­la) sa bude konať samot­ná hra. A nako­niec v pon­de­lok 8. sa bude buď dohrá­vať, ak sa hra prí­liž pre­tiah­ne, ale­bo sa bude len tak sta­no­vať.
Plánovaný odchod je na úto­rok ráno, teda ak tam neos­ta­ne­te az do Tordhanu.
Tí, kto­rí pra­cu­je­te, bude sta­čiť ak prí­de­te len pria­mo na hru – odha­do­va­ná díž­ka samot­nej hry je tak 2–4 dni.

Takže už mi neos­tá­va, než dúfať, že všet­ko víde, tak ako má a hlav­ne dúfaj­me, že nebu­de moc pršať (hrať sa bude, ale aj tak – hra sa zrej­me nebu­de pre­ru­šo­vať ani kôli roz­ma­rom počasia).

Jo a pro­sím vás, tí, kto­rí nie ste zare­gis­tro­va­ní, nechod­te !!! ..nebo­lo by už pre vás mies­to a ani by sme vás tam nemoh­li nechať len tak stanovať.

Miesto

Súkromné mies­to
Len pre pozva­ných. Registrácia ukončená.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Vyvrženci-zmena!!!

4. 8. 2005 - 8. 8. 2005 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Súkromné mies­to, Súkromné miesto

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.