Preskočiť na obsah

Vianočné Stretnutie Larpistov

26. 12. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Každoročná tra­dí­cia, kto­rá sa zro­di­la na Severe, sa môže pýšiť už neja­ký­mi minu­lý­mi roč­ník­mi a účas­ťou ľudí zo širo­ké­ho ďale­ké­ho oko­lia… pros­te Vianočné pose­de­nie lar­pis­tov pri dob­rom jed­le, pití a množ­stve vtip­ných his­to­riek ale aj ľah­ších filo­zo­fic­kých úva­hách.
Zn.: Dobrá nála­da nut­ná; dar­če­ky, kos­tý­my a RP vítané 😉 

Tešíme sa na Vás!

Miesto

Sučany
7 km od Martina smer Ružomberok sa nachá­dza obec SUČANY.

Pre tých, čo pôj­du autom:
V Sučanoch na hlav­nej ces­te pri pum­pe sa nachá­dza­jú jedi­né sema­fo­ry, na nich odbo­čí­te naľa­vo (k Potravinám) a pôj­de­te rov­no, minie­te jeden kos­tol a pri dru­hom (kato­líc­kom) je PIZZA PUB OREA.

Pre tých, čo pôj­du vla­kom:
V Sučanoch nesto­ja rých­li­ky!!! Iba osob­né vla­ky. Je nut­né pre­stú­piť v Žiline, ale­bo vo Vrútkach.
Keď už vystú­pi­te z vla­ku a výj­de­te zo sta­ni­ce, tak na ces­te zabo­čí­te vľa­vo, pôj­de­te rov­no až kým po pra­vej stra­ne nenáj­de­te PIZZA PUB OREA (5 min. chôdze).

Ak aj napriek tomu sa stra­tí­te, volaj­te 0915 95 82 96 – Lenka „Alcielle“ Ďuríková

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Vianočné Stretnutie Larpistov

26. 12. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Sučany, Sučany

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.