Preskočiť na obsah

Tréning na PS

  • larpová hra
8. 9. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Na tré­nin­gu sa budú vybe­rať kapi­tá­ni na Posledné spo­je­nec­tvo. Budete si môcť vyskú­šať boj v líniach a brá­nis­kách pod ich vele­ním. Taktiež vám odpo­rú­ča­me pri­niesť si zbra­ne, kto­ré si chce­te doniesť na PS a nie ste si istí, či vám prej­dú kontrolou. 

Miesto

Koliba, Bratislava
Tréning sa bude konať na bra­ti­slav­skej Kolibe. Presnejšie http://​mapy​.atlas​.sk/​m​a​p​a​/​P​o​s​l​e​d​n​e​S​p​o​j​e​n​e​c​t​vo2 . Pôjde sa medzi 8:45 a 9:05 tro­lej­bus­mi z mie­ro­vé­ho námes­tia. V zása­de sta­čí ak sa pri­po­jí­te k sku­pi­ne, kto­rá sa stret­ne pri fon­tá­ne pred pre­zi­dent­ským palá­com a bude­te sa ich držať.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Koliba, Bratislava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.