Preskočiť na obsah

Tréning na PS

8. 9. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Na tré­nin­gu sa budú vybe­rať kapi­tá­ni na Posledné spo­je­nec­tvo. Budete si môcť vyskú­šať boj v líniach a brá­nis­kách pod ich vele­ním. Taktiež vám odpo­rú­ča­me pri­niesť si zbra­ne, kto­ré si chce­te doniesť na PS a nie ste si istí, či vám prej­dú kontrolou. 

Miesto

Koliba, Bratislava
Tréning sa bude konať na bra­ti­slav­skej Kolibe. Presnejšie http://​mapy​.atlas​.sk/​m​a​p​a​/​P​o​s​l​e​d​n​e​S​p​o​j​e​n​e​c​t​vo2 . Pôjde sa medzi 8:45 a 9:05 tro­lej­bus­mi z mie­ro­vé­ho námes­tia. V zása­de sta­čí ak sa pri­po­jí­te k sku­pi­ne, kto­rá sa stret­ne pri fon­tá­ne pred pre­zi­dent­ským palá­com a bude­te sa ich držať.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Tréning na PS

8. 9. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Koliba, Bratislava, Koliba, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.