Preskočiť na obsah

Tordhan

14. 8. 2010 - 18. 8. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Siedmy roč­ník tra­dič­né­ho pse­udo­his­to­ric­ké­ho sve­ta Tordhan 2010.

Pokračujeme v hra­ní sil­ne fun­da­men­tál­nej Chlimudskej ríše, v kto­rej nie je núdza o lite­ra­tú­ru – totiž o Hlavy 22 a Sofiine voľby…

Tento rok sa môže­te tešiť na zmo­der­ni­zo­va­ný pro­ces regis­trá­cie a pri­jí­ma­nia nová­či­kov. Do pra­vi­diel zavá­dza­me prog­re­sív­ne prv­ky pod­po­ru­jú­ce tvor­bu a fun­go­va­nie reálií a deja. Tordhan 2010 bude navy­še ‑na roz­diel od minu­lých- bada­teľ­ne viac zame­ra­ný na dejo­vé línie tvo­re­né na mie­ru kon­krét­nym posta­vám, v urči­tých prí­pa­doch môže­te sle­do­vať expe­ri­men­to­va­nie s fateplayom.

Aktuálne infor­má­cie prie­bež­ne sle­duj­te na strán­ke http://​boss​.larp​.sk, http://​tord​han​.larp​.sk, prí­pad­ne na fórach SLADu.

Tešíme sa na Vás! 🙂

Miesto

Domaniža
Domaniža, obec medzi Považskou Bystricou a Rajcom

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Tordhan

14. 8. 2010 - 18. 8. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Domaniža, Domaniža

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.