Preskočiť na obsah

Tiene chaosu IV

20. 10. 2012 - 21. 10. 2012 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 12:00
  • larpová hra

Dovoľujeme si Vás pozvať na v pora­dí už štv­té pokra­čo­va­nie dre­ve­nej bit­ky zo sve­ta Warhammer fantasy.

I napriek nesko­ré­mu dátu­mu sa na loká­cii bude dať stanovať. 

Bitka sa bude konať v sobo­tu od 10:00 do nesko­ré­ho poobe­dia. Po bit­ke budú ten­to rok nasle­do­vať rôz­ne súťa­že a hry. Koniec podu­ja­tia opäť zakon­čí­me prí­jem­ným pose­de­ním pri jed­le a pití, kto­ré bude ten­to raz plne v réžii KVH

Stránka podu­ja­tia bude čosko­ro aktualizovaná!

Na čo sa môže­te tešiť? 

-vyso­ká kos­tý­mo­vá úroveň

-tvr­dé boje medzi ťažkoodencami

-reál­ny sys­tém zbrojí

-pre­stáv­ky medzi boj­mi s mož­nos­ťou občerstvenia

Čoskoro dopl­ní­me ďal­šie informácie.

Tešíme sa na vašu účasť

Organizátorský tým : KVH Bagras

 

 

 

Miesto

Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves
Miesto kona­nia: Králova hora – dlhé die­ly, Bratislava

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

RG

Tiene chaosu IV

20. 10. 2012 - 21. 10. 2012 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 12:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves, Bratislava – mest­ská časť Karlova Ves

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.