Preskočiť na obsah

The Upgrade!

  • larpová hra
17. 1. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

The Upgrade! je zábav­ná a str­hu­jí­cí hra na jed­no odpo­led­ne.
Čtyři sou­těží­cí páry v tele­viz­ním stu­diu!
Chtějí zůs­tat ve stá­va­jí­cím vzta­hu nebo zahá­jit lep­ší?
Napjaté emo­ce, chví­le uvol­nění, srd­ce­ryv­né scé­ny i hurón­ský smích!
Vy se stá­vá­te reži­sé­ry, pub­li­kem, scé­ná­ris­ty i her­ci.
Je jen na vás, kdy vstu­pí­te do světel ref­lek­to­rů a kdy bude­te za kamerou.“

Vtipne lade­ná jeep­for­mo­vá hra s téma­ti­kou rea­li­ty show o výme­ne par­tne­rov. Jeepform je spô­sob hry, kto­rý popie­ra tra­dič­né lar­po­vé zása­dy – naprí­klad jed­no­tu času a pries­to­ru ale­bo to, že jed­nu posta­vu hrá jeden hráč – a zame­ria­va sa na tvor­bu čo naj­zau­jí­ma­vej­šie­ho prí­be­hu. Vyskúšajte si nie­čo nové a príď­te sa zabaviť 🙂

Organizačne:
Začiatok: 13:00
Predbežný koniec: 18:00 (Bratislavčania môžu sti­hnúť vlak domov, ale urči­te potiah­ne­me ďalej…:)
Vstupné na akciu: 40 czk
Akékoľvek otáz­ky sme­ru­je napr na mail lothmiril@larp.sk ale­bo PM; ak sa chce­te zúčast­niť, je lep­šie sa ozvať dopre­du.
Počet účast­ní­kov: pri­bliž­né maxi­mum je 25

Morwen, Loth & Court of Moravia

Miesto

Centrum 8D, Brno
Centrum 8D, Rybkova 23, Brno

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Centrum 8D, Brno
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.