Preskočiť na obsah

The Upgrade!

17. 1. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

The Upgrade! je zábav­ná a str­hu­jí­cí hra na jed­no odpo­led­ne.
Čtyři sou­těží­cí páry v tele­viz­ním stu­diu!
Chtějí zůs­tat ve stá­va­jí­cím vzta­hu nebo zahá­jit lep­ší?
Napjaté emo­ce, chví­le uvol­nění, srd­ce­ryv­né scé­ny i hurón­ský smích!
Vy se stá­vá­te reži­sé­ry, pub­li­kem, scé­ná­ris­ty i her­ci.
Je jen na vás, kdy vstu­pí­te do světel ref­lek­to­rů a kdy bude­te za kamerou.“

Vtipne lade­ná jeep­for­mo­vá hra s téma­ti­kou rea­li­ty show o výme­ne par­tne­rov. Jeepform je spô­sob hry, kto­rý popie­ra tra­dič­né lar­po­vé zása­dy – naprí­klad jed­no­tu času a pries­to­ru ale­bo to, že jed­nu posta­vu hrá jeden hráč – a zame­ria­va sa na tvor­bu čo naj­zau­jí­ma­vej­šie­ho prí­be­hu. Vyskúšajte si nie­čo nové a príď­te sa zabaviť 🙂

Organizačne:
Začiatok: 13:00
Predbežný koniec: 18:00 (Bratislavčania môžu sti­hnúť vlak domov, ale urči­te potiah­ne­me ďalej…:)
Vstupné na akciu: 40 czk
Akékoľvek otáz­ky sme­ru­je napr na mail lothmiril@larp.sk ale­bo PM; ak sa chce­te zúčast­niť, je lep­šie sa ozvať dopre­du.
Počet účast­ní­kov: pri­bliž­né maxi­mum je 25

Morwen, Loth & Court of Moravia

Miesto

Centrum 8D, Brno
Centrum 8D, Rybkova 23, Brno

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

The Upgrade!

17. 1. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Centrum 8D, Brno, Centrum 8D, Brno

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.