Preskočiť na obsah

Tenelorn (ťaženie)

1. 8. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Orgovia sku­pi­na DoomBringers. Akcia je zame­ra­ná naj­mä pre nová­či­kov, začia­toč­ní­kov, aj skú­se­nej­ších, doj­di­te aj pro­fí­ko­via ;). Je to ťaže­nie s prv­ka­mi sve­ta zame­ra­né hlav­ne na spoz­na­nie tej­to oblas­ti pre otvo­re­nie 1. roč­ní­ka a hlav­ne o to aby sa L.A.R.P. na slo­ven­sku čo naj­viac roz­ší­ril. Príbeh a bliž­ší popis bude na zatiaľ pra­co­va­nej strán­ke ;). Pravidlá sa vysvet­lia na začiat­ku hry. Bolo by dob­ré keby kaž­dý pri­šiel pri­bliž­ne o 9 ráno a skon­či­li by sa pri­bliž­ne o 15.–16. pop­rí­pa­de by sa aj pre­spa­lo je zajed­na­ná cha­ta. Viac info sta­čí mi napí­sať na mail DagothZorfel@Orangemail.sk

Zatial regis­tro­va­ný: 26

Viac na fóre http://​www​.slad​.sk/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​t​=​9​3​9​&​s​t​a​r​t=0

Miesto

Veľký Klíž
Presnejšie je to v dedin­ke Veľký Klíž asi 1km od dedi­ny v lese

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Tenelorn (ťaženie)

1. 8. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Veľký Klíž, Veľký Klíž

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.