Preskočiť na obsah

Stretnutie 2010

26. 2. 2010 - 28. 2. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Stretnutie 2010: Zoznámte sa! je akcia, kto­rá si kla­die za cieľ zhro­maž­diť orga­ni­zá­to­rov a tvor­cov lar­pov a rolo­vých hier z celé­ho Slovenska na jed­nom mies­te a ponúk­nuť im pries­tor pre dis­ku­sie na rôz­ne témy. V rám­ci debát sa bude­me sna­žiť o to, aby kaž­dý zúčast­ne­ný pre­zen­to­val svoj jedi­neč­ný pohľad na rôz­ne prob­lé­my týka­jú­ce sa tak tvor­by ako aj orga­ni­zá­cie hier.

Miesto

Chata Rekrea, stre­dis­ko Margita-Ilona
Chata Rekrea, stre­dis­ko Margita-Ilona

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Stretnutie 2010

26. 2. 2010 - 28. 2. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Chata Rekrea, stre­dis­ko Margita-Ilona, Chata Rekrea, stre­dis­ko Margita-Ilona

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.