Preskočiť na obsah

Starí Majstri III: Vyhňa Bohov

17. 8. 2016 - 20. 8. 2016 začí­na­me o 14:00, kon­čí­me o 23:00
  • larpová hra

Impérium sa roz­pad­lo na jeho vrcho­le. Drak sa vra­cia. Cisár je mŕt­vy a ríša zjed­no­te­ná mocou posvät­né­ho rodu a silou jedi­né­ho boha Heliodora upad­la v zmä­tok. Mestá pust­nú, moc Temného brat­stva ras­tie a svet začí­na­jú obchá­dzať dáv­no mŕt­ve legen­dy. Hlboko upro­stred Starej mar­ky a Arnsheimských lesov, za Diablovým pries­my­kom leží Ravensburg, mes­teč­ko mimo veľ­kých miest a stras­ti­pl­ných porá­žok armád. Je preň­ho krí­za prí­le­ži­tosť, ale­bo len útes, kto­rý spad­ne do mora poškvr­ne­né­ho krvou elfov a zavr­hnu­tých krá­ľov…? Prológ novej kro­ni­ky náj­de­te na našich stránkach

Pozývame vás už na tre­tí diel fan­ta­sy LARPu Starí Majstri kto­rý sa bude konať 17–20.8.2016 na dob­re zná­mej loka­li­te v Podskalí. Tohto roku sme si pri­pra­vi­li nie­koľ­ko prek­va­pe­ní a tiež zmien o kto­rých bude­me postup­ne informovať

https://​www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​s​/​1​5​4​9​7​7​8​0​1​8​6​7​2​0​48/

https://​www​.face​bo​ok​.com/​v​e​s​e​l​a​d​u​z​i​na/

Miesto

Podskalie
Podskalie

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Platí sa vopred.
Registračná strán­ka

Organizátor

Ismo&Lindon Veselá duži­na production

Starí Majstri III: Vyhňa Bohov

17. 8. 2016 - 20. 8. 2016 začí­na­me o 14:00, kon­čí­me o 23:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Podskalie, Podskalie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.