Preskočiť na obsah

Slovenské Hovory LARPové Jar 2016

27. 2. 2016 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 19:00
  • konferencia

Slovenské Hovory LARPové je prvá kon­fe­ren­cia o LARPoch na Slovensku a za cieľ si dáva zlep­šiť komu­ni­ká­ciu a výme­nu skú­se­nos­tí medzi orga­ni­zá­tor­mi a tým zvý­šiť kva­li­tu LARPov všeobecne.

Naplánované sú 4 blo­ky pred­ná­šok, v kaž­dom blo­ku 4 pred­náš­ky po 15 minút a násled­ne 30 minú­to­vá dis­ku­sia. Témy blo­kov sú: mar­ke­ting a ako zís­kať hrá­čov v 2 blo­koch, game design a zakon­če­nie bude témou príp­ra­vy kostýmov.

Miesto

Považská Bystrica

WALL Street 105 coffee&pub

Centrum 26, 01701 Povazska Bystrica

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Do 14.1. pre­bie­ha pries­kum záuj­mu, na zákla­de kto­ré­ho sa spus­tí registrácia.
Registračná strán­ka

Organizátor

Event Horizon

Považská Bystrica, Považská Bystrica

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.