Preskočiť na obsah

Slovenské Hovory LARPové jar 2017

11. 3. 2017 začí­na­me o 13:00, kon­čí­me o 19:00
  • konferencia
  • stretnutie
Slovenské Hovory LARPové jar 2017

Slovenské Hovory LARPové je kon­fe­ren­cia o LARPoch na Slovensku a za cieľ si dáva zlep­šiť komu­ni­ká­ciu a výme­nú skú­se­nos­tí medzi orga­ni­zá­tor­mi. Je mies­tom na roz­ho­vor, vďa­ka kto­ré­mu sa môže zvý­šiť kva­li­ta LARPov všeobecne.

Jarné SHL sa opäť bude niesť v zna­me­ní kon­fe­ren­cie a pre­to sa môže­te tešiť na pre­zen­tá­cie od slo­ven­ských orga­ni­zá­to­rov. Radi pri­ví­ta­me prís­pev­ky do prog­ra­mu na adre­se shl@event-horizon.sk.

Infomácie o prog­ra­me bude­me dopĺňať priebežne.

Tešíme sa na stret­nu­tie s vami. 🙂

Michalská 3, Bratislava 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.