Preskočiť na obsah

SlavCon 2008

18. 4. 2008 - 20. 4. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • festival

SlavCon je fes­ti­val slo­van­skej myto­ló­gie, his­tó­rie, fan­ta­sy a sci-fi a pre­dov­šet­kým stret­nu­tie ľudí s tými­to záuj­ma­mi. V troj­dňo­vom prog­ra­me náj­de­te rôz­ne pred­náš­ky, dis­ku­sie a works­ho­py z tých­to oblas­tí, vystú­pe­nia, či súťa­že. V pria­teľ­skej atmo­sfé­re máte mož­nosť spoz­nať ľudí rov­na­kej krv­nej sku­pi­ny, strá­viť čas na pred­náš­kach, hra­ním hier, v čajov­ni, ale­bo len tak pose­dá­va­ním na dvo­re či beha­ním po škole.

Tretí roč­ník sa koná 18. – 20. aprí­la v budo­ve SPŠD Kvačalova 20 v Bratislave. V sek­cii Program sa postup­ne budú dopĺňať infor­má­cie o pred­náš­kach a pred­ná­ša­jú­cich, v sek­cii Organizácia náj­de­te všet­ko potreb­né. Od dneš­né­ho dňa, 3.3. 2008, si môže­te kúpiť pred­v­stu­pen­ky v pre­daj­ni kníh­ku­pec­tva Brloh na Heydukovej ulici.

Cena za celý troj­dňo­vý fes­ti­val je od 150 Sk v pred­pre­da­ji, 250 Sk na mieste.
Cena za sobo­tu je 150 Sk v pred­pre­da­ji a 200 Sk na mies­te. Cena za pia­tok ale­bo nede­ľu je 150 Sk.

Miesto

SPŠ Dopravná
SPŠ Dopravná, Kvačalova 20

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Map Unavailable
SPŠ Dopravná, SPŠ Dopravná

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.