Preskočiť na obsah

Skyrimská vojna – trailer(2. časť)

17. 1. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Dotáčanie scén do trai­le­ru – hro­mad­né scény.

Podmienky: Fantasy pozi­tív, nič pro­ti elfom a far­be na xich­te, pek­ný kos­tým príp. zbroj, pris­pô­so­bí sa sce­ná­ru a trai­ler nie­čim obo­ha­tí
-samoz­rej­me potre­bu­je­me kaž­dú dušu (a hlav­ne telo, keď­že dušu v trai­le­ri vid­no nebu­de 😛 ), tak sa ozvi­te. Pre prí­pad­né ďaľ­šie infor­má­cie požia­daj­te na fóre.
V pod­sta­te si môže­te vybrať ako chce­te prí­sť:
1. Snežní elfo­via – bie­ly ale­bo mod­rý ľak­hý kos­tým, špi­ca­té uši. O far­bu na tvár sa postaráme.(Možno aj tie uši ale ak máte svo­je, tak si zober­te)
2. Ľudia – kom­bi­ná­cia čer­ve­ných farieb, môže byť aj nie­čo čier­no­bie­le a pod., tu to nie je veľ­mi ohra­ni­če­né. Vítaná je zbroj.
-Pri oboch je dôle­ži­té, aby ste si vyro­bi­li ale­bo donies­li tep­lý kos­tým, prí­pad­ne taký, pod kto­rý si oble­čie­te nie­čo tep­lé, keď­že sa bude natá­čať v zime :ikonka02:

Podľa toho, ako sa nám ľudia nahlá­si­li potre­bu­je­me aby ste si vybra­li hlav­ne Falmerov(snežných elfov), keď­že tých je menej.

Miesto

Sandberg
Ako des­ti­ná­ciu sme si vybra­li Sandberg a oko­lie. Treba sa tam však sprá­vať sluš­ne, keď­že je to rezer­vá­cia. Dostanete sa tam auto­bus­mi 20 a 21. Stretneme sa na zástav­ke Hradištná(tretia zastáv­ka v Devínskej Novej Vsi) oko­lo 10:00 a odtiaľ sa pôj­de na Sandberg, je to krát­ka prechádzka.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Skyrimská vojna – trailer(2. časť)

17. 1. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Sandberg, Sandberg

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.