Preskočiť na obsah

Skaza na Bielom Kameni

25. 3. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

V pora­di uz sied­me pokra­co­va­nie bojov­ky na Bielom Kameni orga­ni­zo­va­ne tymi to, co minu­le, ako aj novy­mi posilami.

Rok sa nam s rokom zisiel a nad Bielom Kamenom sa zase zbie­ha­ju tem­ne mrac­na ako pre­d­zvest bli­zia­cej sa voj­ny. Najvacsej a naj­ne­up­ros­nej­sej aku kra­ji­na pama­ta­la. Valerios, Cierna mas­ka, zhro­maz­dil voj­sko, ake dopo­sial svet nevi­del, otvo­riac pekel­ne bra­ny povo­lal Demonov a do radov nepria­te­la zasial zlo­vest­nu a tajom­nu naka­zu.
Mlady kral Fohro vsak nikdy nepat­ril k tym, kto­rym chy­ba­la odva­ha a zvo­la­juc vset­kych svo­jich dru­hov a sta­rych spo­jen­cov posta­vil sa tva­rou v tvar bli­zia­cej hroz­be. Mocou Pacifovou povs­ta­li dav­no mrtvi voj­vod­co­via, aby bok po bok s ochran­ca­mi kra­lov­stva celi­li ska­ze, kto­ru Valerios prichystal…

Podari sa Valeriovi nasto­lit novy poria­dok, ale­bo ho Alianca Svetla zasta­vi a pri­na­vra­ti zemi pokoj a mier? To uz zavi­si len na Vas.

Jednou z pod­mie­nok ucas­ti a zaro­ven jedi­nou moz­nos­tou zvo­lit si, na kto­rej stra­ne kon­flik­tu sa chce­te zucast­nit, je regis­tra­cia pro­stred­nic­tvom for­mu­la­ra na inter­ne­to­vej stran­ke www​.bie​ly​ka​men​.soko​li​ci​.sk. Tam sa zaro­ven postup­ne obja­via aj vset­ky ostat­ne potreb­ne infor­ma­cie. Kedze kapa­ci­ty hry ako aj jed­not­li­vych stran su obme­dze­ne, uro­bi­te naj­lep­sie, ak sa pri­hla­si­te co naj­skor. Definitivny koniec pri­hla­so­va­nia je 10. marec 2006 (nepo­ci­taj­te vsak s tym, ze budu dovte­dy urci­te vol­ne miesta.)

Miesto

Biely Kameň
Zrúcanina hra­du Biely Kameň, neďa­le­ko Svätého Jura (asi 15 km od Bratislavy)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Skaza na Bielom Kameni

25. 3. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Biely Kameň, Biely Kameň

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.