Preskočiť na obsah

Shadowfall 3

16. 6. 2007 - 17. 6. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Bol to oby­čaj­ný pra­cov­ný deň. Tá istá nuda ako obvyk­le. Vačšina času sta­ve­ná na káve, ciga­ret­ke, či keca­ním po icq, sem tam pop­ret­ká­va­ná tele­fo­ná­tom od zákaz­ní­ka či rie­še­ním daja­ké­ho toho prob­lé­mi­ku. Proste, rutina.

Všetko sa zme­ni­lo keď sa roz­ja­ča­la pop­laš­ná siré­na. Pozreli ste sa s kole­ga­mi na seba. Že by ďal­šie cvi­če­nie? Ach jaj, to zna­me­ná zase raz postá­vať pol­ho­di­nu von­ku, v dave ľudí, nudiť sa a dúfať, že ten kto si ho zmys­lel bude s eva­ku­ač­nou rých­los­ťou sapo­koj­ný. Ak nie tak zno­va a zno­va.…
Akoby tí hore nema­li nič lep­šie­ho na prá­ci.…
Pomaly si sa pobral k výťa­hu.…
Áno, bez­peč­nost­né pred­pi­sy hovo­ria že eva­ku­ácia pre­bie­ha po scho­doch, ale komu sa chce tre­pať pešo zo sied­me­ho poscho­dia? Zvlášť keď netu­šíš koľ­ko­krát to dnes ešte budeš musieť opa­ko­vať.…
Ako si rých­lo zis­til, nie si sám komu sa nech­ce tre­pať po scho­doch, do výťa­hu sa vás natla­či­lo viac…
Pýtaš sa čo sa vlast­ne deje…
Vraj bom­ba…
Heh, toto ti pri­po­mí­na škol­ské časy…
Dvere výťa­hu sa zatvá­ra­jú a ty cítiš ako ti zovre­lo srdce.…

Že by sa nie­čo pred­sa­len dia­lo?
Náhle zaznel výbuch, kabí­na sa zatrias­la a zhas­li svetlá.…

Potom už len pád a tma.…

Preberáš sa dakde v pod­ze­mí.…. Zvláštne, ani si netuš­li že vaša budo­va má pod­ze­mie.… Bolí ťa celé telo, ale žiješ… a vyze­rá to tak že nemáš dokon­ca ani nič zlo­me­né… Pohľad naoko­lo pre­zrá­dza že ostat­ní sú na tom rov­na­ko…
Výťahová šach­ta je zasy­pa­ná… No nič, tre­ba sa zdvi­hnúť a nájsť schodisko.…

Zrazu sa z tem­no­ty rozo­zne­lo dune­nie bubna.

Miesto

Nitra
Podzemie kde­si za Nitrou

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Shadowfall 3

16. 6. 2007 - 17. 6. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Nitra, Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.