Preskočiť na obsah

Semper Fi

25. 6. 2010 - 27. 6. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Príďte zažiť atmo­sfé­ru výcvi­ko­vé­ho tábo­ra s pev­ne sta­no­ve­nou hie­rar­chi­ou a dis­cip­lí­nou. Akcia by sa dala opí­sať ako „hra­ný works­hop“, pre­to­že počas hry pre­beh­ne tak vše­voj­sko­vý, ako aj špe­ciál­ny výcvik v dis­cip­lí­nach využi­teľ­ných na kto­rej­koľ­vek akcii typu LARP ale­bo bojov­ka, ako naprí­klad mas­ko­va­nie, pohyb teré­nom vo dne i v noci, pries­kum­ná príp­ra­va a podob­ne. Hra tiež poskyt­ne mož­nosť vyskú­šať si novo­na­do­bud­nu­té poznat­ky v praxi. 

Bližší popis akcie náj­de­te na strán­ke boss​.larp​.sk a na fórach SLADu už čoskoro.

Miesto

Zlatno
Okolie dedi­ny Zlatno (poho­rie Tríbeč)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Semper Fi

25. 6. 2010 - 27. 6. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Zlatno, Zlatno

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.