Preskočiť na obsah

Semper Fi

  • larpová hra
25. 6. 2010 - 27. 6. 2010 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Príďte zažiť atmo­sfé­ru výcvi­ko­vé­ho tábo­ra s pev­ne sta­no­ve­nou hie­rar­chi­ou a dis­cip­lí­nou. Akcia by sa dala opí­sať ako „hra­ný works­hop“, pre­to­že počas hry pre­beh­ne tak vše­voj­sko­vý, ako aj špe­ciál­ny výcvik v dis­cip­lí­nach využi­teľ­ných na kto­rej­koľ­vek akcii typu LARP ale­bo bojov­ka, ako naprí­klad mas­ko­va­nie, pohyb teré­nom vo dne i v noci, pries­kum­ná príp­ra­va a podob­ne. Hra tiež poskyt­ne mož­nosť vyskú­šať si novo­na­do­bud­nu­té poznat­ky v praxi. 

Bližší popis akcie náj­de­te na strán­ke boss​.larp​.sk a na fórach SLADu už čoskoro.

Miesto

Zlatno
Okolie dedi­ny Zlatno (poho­rie Tríbeč)

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Zlatno
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.