Preskočiť na obsah

Sekery Severu

  • larpová hra
5. 2. 2005 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Nultý roč­ník námor­nej bit­ky. Zatial rad­šej len pre Blavákov. Dĺžku hra­nia odha­du­jem, tak na 2–3hod. Ale aby cela akcia za nie­co sta­la, tre­ba mini­mál­ne tých 20 účast­ní­kov. Ak by sa toľ­ko hrá­čov nenaz­bie­ra­lo, bit­va by sa asi neko­na­la (z toho dovo­du nedoporučujem,aby sa na bit­ku tre­pal nie­kto, kto nebý­va v Blave).
Inak ručím za to, že bude sran­da. ..Ono 8 ludí pri­via­za­ných k jed­nej tyči, nemo­tor­ne sa sna­žia­cich manév­ro­vať za zme­te­né­ho pokri­ko­va­nia kápi­tá­na ručí zába­vou samo o sebe 🙂

*po doho­de s orga­ni­zá­tor­mi Prvej Jarnej Koliby sa Sekery Severu spo­ja pra­ve s tou­to akciou.

Miesto

Koliba, Bratislava
mies­to kona­nia Prvej Jarnej Koliby

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Koliba, Bratislava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.