Preskočiť na obsah

Řád

16. 7. 2008 - 20. 7. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Larp dle echt­rae – je tře­ba se zare­gis­tro­vat na webu

Uplynuly dal­ší tři dny a pán Morholt se nechal koru­no­vat krá­lem, v pří­tom­nos­ti věr­ných vaza­lů a čle­nů jeho dru­ži­ny. Jeho titul byl „Milosrdný“. Vyhlásil, že sta­ré prá­vo je nečis­té a pro sla­bé, pro­to jej není tře­ba dodr­žo­vat, že to, co má dělat, mu řek­ne sám bůh. Staré rasy ozna­čil za zplo­zen­ce pod­světí, nečis­té démo­nic­ké zrůdy a vyhlá­sil na ně lov. Ti, kdo se liši­li myš­len­kou, vzhle­dem či vírou, byli proh­lá­še­ni za potom­ky Lokiho a tím pádem nehod­né dal­ší exis­ten­ce. Rozpoutala jat­ka nesku­teč­ných roz­měrů. Občanská vál­ka pohl­ti­la celý Feldar, krev tek­la prou­dy na všech drža­vách a hra­dech. Marné bylo nalé­há­ní hlu­ché věšt­ky­ně s její němou spo­leč­nos­tí, že Morholtovo počí­ná­ní není správ­né a že i ony doká­ží mlu­vit se sta­rý­mi bohy a ti jim říka­jí zce­la roz­díl­né věci, než to co za slo­va bohů vydá­vá Felix. Nakonec i ony byli nuce­ny uprch­nout a skrý­vat se před krá­lo­vým hněvem. Tím, že Morholt při­ká­zal vybít a vypá­lit hlav­ní měs­to a očis­tit ho pla­me­nem od náka­zy, zasta­vil šíře­ní zhoub­né­ho moru. Avšak tím­to činem uvr­hl na svou vlá­du tem­ná mrač­na. Stovky nevin­ných lidí se pek­lo v očist­ných pla­me­nech na Morholtův příkaz.Mnoho léči­te­lů a kněží po celé zemi pak ješ­tě dlou­há léta předk­lá­da­la důka­zy o tom, že náka­zu šlo zvrá­tit a že krá­lo­vo roz­hod­nu­tí bylo zvrácené.

Miesto

Kozašice
Kozašice, u Přelouče, okr. Pardubice, Východní Čechy

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Řád

16. 7. 2008 - 20. 7. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Kozašice, Kozašice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.