Preskočiť na obsah

Řád

2. 5. 2008 - 4. 5. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

bit­va ve sty­lu para­lym­piá­dy (je tře­ba se zare­gis­tro­vat na webu)

Po skon­če­ní vál­ky byla zem doslo­va vylid­něna a násled­ný straš­li­vý mor dokon­čil dílo zká­zy. Jen vel­mi málo oby­va­tel, jak bar­ba­rů tak původ­ních, zůs­ta­lo v pro­vin­ci­ích. Malé pro­vin­cie se povět­ši­nou osa­mos­tat­ni­ly, což způso­bi­lo defi­ni­tiv­ní roz­pad dří­ve pyš­né­ho krá­lov­ství na malé cel­ky. Nastala nová doba, nový věk. Věk nových hrdi­nů, moc­ných vůd­ců a vel­kých činů. Zákon i prá­vo čeka­jí na něko­ho, kdo je vez­me pev­ně do svých rukou. Jen na Vás teď zále­ží, kte­rým směrem se bude osud Feldaru dále ubí­hat. Možná že jsi to prá­vě ty, kdo zvrá­tí váhy osu­du. Třeba prá­vě ty změníš ději­ny této země…

Miesto

Broumov
u Broumova, okr. Náchod, Východní Čechy

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Řád

2. 5. 2008 - 4. 5. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Broumov, Broumov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.