Preskočiť na obsah

Projekt Systém (I.)

  • larpová hra
18. 9. 2009 - 20. 9. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Příslib lep­ší­ho, šťast­něj­ší­ho živo­ta je začát­kem kaž­dé tota­lit­ní spo­leč­nos­ti.
O tota­li­tě se i dnes mlu­ví jako o jed­né z nej­vět­ších hro­zeb, kte­rým musí lid­stvo čelit. Ale co vlast­ně tota­li­ta je? Víme, že je špat­ná. Ale víme také proč?

A hlav­ně – pozna­li bychom sami chví­li, kdy věci začnou nabí­rat špat­ný směr?

Systém je zážit­ko­vá hra v rolích, kte­rá vám během jed­no­ho víken­du umož­ní zjis­tit, co sku­teč­ně zna­me­ná tota­li­ta, a udělat si na věc vlast­ní názor.

Miesto

Nové Město na Moravě
Areál u Nového Města na Moravě.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Nové Město na Moravě
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.