Preskočiť na obsah

Project BM

20. 3. 2008 - 23. 3. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

…Starý dob­rý Pressburg… krás­ne mes­to na Dunaji. Jeho pôda však nie je to čo býva­la… pred prí­cho­dom Tzimiscov… a nave­ky bude poško­de­ná jeho aura… 

Ale teraz je Bratislava dlho­do­bo v pod­ru­čí tre­mer­skej Viedne. Camarilla vlád­ne mes­tu. Aspoň to tak vyze­rá. Poszon je sta­bil­nou baš­tou odpo­ru voči pre­lie­va­jú­ce­mu sa Sabbatu na hra­ni­ci ťaha­jú­cej sa stred­ným Slovenskom. Z neho je mož­né obra­ňo­vať západ­né Slovensko… je dôle­ži­tým stra­te­gic­kým bodom v kal­ku­lá­ciách kla­nov ohľad­ne stre­do­európ­ske­ho pries­to­ru. Kto nad ním zís­ka poli­tic­kú a fak­tic­kú moc? Bude prin­cez­ná núte­ná siah­nuť k bru­tál­nym opat­re­niam? Udrží sa vôbec? A čo pri­mo­ge­ni? Ich intri­gy a stra­té­gie jed­not­li­vých kla­nov na seba bez­po­chy­by nara­zia… Dohodnú sa ? A čo vy ? Nedozreli ste vy, aby ste sa koneč­ne ucho­pi­li moci a vede­nia v meste ? 

A zatiaľ moc­ní nepria­te­lia sto­ja na hra­ni­ciach a pozo­ru­jú s lač­ným výra­zom ten­to bod na mapách več­né­ho Jyhadu… 

Je to prvý roč­ník urban lar­pu Bloodmoon s pod­ti­tu­lom Chaining the beast. Bude sa jed­nať o vam­pi­re na set­ting World of Darkness na báze nových pra­vi­diel Slovakia by night (spo­loč­né Projectu BM a Nočnej Nitre) .

Uskutoční sa v dňoch 20–23.3.2008 v Bratislave.
Viac info k hre náj­de­te v kalen­dá­ri akcií, ale­bo na samot­nom fóre akcie.

Miesto

Bratislava
BA-mes­to

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Project BM

20. 3. 2008 - 23. 3. 2008 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Bratislava, Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.