Preskočiť na obsah

Privilegium

  • larpová hra
17. 7. 2009 - 20. 7. 2009 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00

Prvý roč­ník mest­ské­ho vam­pi­re lar­pu Privilegium.
Berúc do úva­hy uda­los­ti Nočnej Nitry a nad­va­zu­júc na ne Vás pozý­va­me na ďal­ší noč­ný LARP, v kto­rom sa okrem upí­rov budú svoj­ho mies­ta na sve­te doža­do­vať aj mágo­via.
Nie vždy je všet­ko tak ako vyze­rá a vlk je vlkom, jah­ňa jah­ňa­ťom.
Ponorte sa do uli­čiek noč­nej Žiliny a zapo­čú­vaj­te sa do tlko­tu srd­ca obe­te uša­mi pre­dá­to­ra ale­bo zaži­te klaus­tro­fo­bic­kú nála­du spo­lo­čen­stva mágov. 

Miesto

Stará Žilina
Bližšie oko­lie sta­rej Žiliny

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Stará Žilina
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.