Preskočiť na obsah

Príbehy z Pohraničia II – 4. Živá Voda

  • larpová hra
22. 4. 2017 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 19:00

Štvrté pokra­čo­va­nie dru­hej série Príbehov z Pohraničia.

Popis aj názov pri­bud­ne po ukon­če­ní pred­chá­dza­jú­cej epi­zó­dy keď­že kaž­dá epi­zó­da ovplyv­ňu­je nasle­du­jú­ce dianie.

https://larpy.sk/2016–11-19/pribehy-z-pohranicia-ii—2‑novy-poriadok

Miesto

Bratislava – Stupava – Biofarma Príroda

Historická far­ma v blíz­kos­ti Stupavy, nece­lých 30km od Bratislavy.

www​.bio​far​ma​.sk

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Platobné infor­má­cie budú zasla­né v kópií regis­trač­né­ho formuláru.
Pri plat­be do 15.4.2017 je cena 15€, potom sa pla­tí na mies­te 20€.
Registračná strán­ka

Organizátor

Event Horizon

O čom bude hra
Žáner fan­ta­sy
Prostredie stre­do­vek
Téma boj o moc, záchra­na sveta 
Ako bude hra prebiehať
Typ hry hra typu svet (sand­box)
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 40
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kostým 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Biofarma Príroda, Stupava
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.