Preskočiť na obsah

Príbehy z Pohraničia II – 3. Vladykov meč

18. 3. 2017 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 19:00
  • larpová hra

Tretie pokra­čo­va­nie dru­hej série Príbehov z Pohraničia.

Zima bola prek­va­pi­vo kľud­ná, len jedi­ný prob­lém pri­nies­la, bola až prí­liš tuhá a dlhá. Obyvateľom sa záso­by jed­la rých­lo zmen­ši­li a mno­hí už teraz nema­jú vôbec čo do úst.

Medzi oby­va­teľ­mi Pohraničia sa zača­la tiež šíriť nezná­ma cho­ro­ba, ľuďom vypa­dá­va­jú zuby, neho­ja sa aj malé ran­ky, svals­tvo majú stuhnuté.

Aby to nebo­lo málo, tak keď išli kňa­zi upra­viť Rolandov hrob pred nad­chá­dza­jú­cim výro­čím jeho smr­ti, našli hrob prázdny.

Ako čereš­nič­ka na tor­te tiež dora­zi­li sprá­vy, že do pár týž­dňov sa majú obja­viť vybe­ra­či daní.

Miesto

Bratislava – Stupava – Biofarma Príroda

Historická far­ma v blíz­kos­ti Stupavy, nece­lých 30km od Bratislavy.

www​.bio​far​ma​.sk

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

https://​goo​.gl/​f​o​r​m​s​/​q​Y​o​s​1​g​j​r​A​f​A​9​3​9​X43

Platobné infor­má­cie budú zasla­né v kópií regis­trač­né­ho formuláru.
Pri plat­be do 11.3.2017 je cena 15€, potom sa pla­tí na mies­te 20€.

Organizátor

Event Horizon

Príbehy z Pohraničia II – 3. Vladykov meč

18. 3. 2017 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 19:00
vstup­né od 15€ pri regis­trá­cií po 11.3. 20€., regis­trá­cia kon­čí Registrovať sa dá do 17.3.2016.

Ako bude hra prebiehať

hra typu svet (sand­box)
hra na pokračovanie
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
pri­nes­te si vlast­ný kostým
Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre
kom­plet­ná stra­va v cene
Dúbrava – Botanická záh­ra­da, Stupava
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.