Preskočiť na obsah

Príbehy z Pohraničia II – 3. Vladykov meč

  • larpová hra
18. 3. 2017 začí­na­me o 09:00, kon­čí­me o 19:00

Tretie pokra­čo­va­nie dru­hej série Príbehov z Pohraničia.

Zima bola prek­va­pi­vo kľud­ná, len jedi­ný prob­lém pri­nies­la, bola až prí­liš tuhá a dlhá. Obyvateľom sa záso­by jed­la rých­lo zmen­ši­li a mno­hí už teraz nema­jú vôbec čo do úst.

Medzi oby­va­teľ­mi Pohraničia sa zača­la tiež šíriť nezná­ma cho­ro­ba, ľuďom vypa­dá­va­jú zuby, neho­ja sa aj malé ran­ky, svals­tvo majú stuhnuté.

Aby to nebo­lo málo, tak keď išli kňa­zi upra­viť Rolandov hrob pred nad­chá­dza­jú­cim výro­čím jeho smr­ti, našli hrob prázdny.

Ako čereš­nič­ka na tor­te tiež dora­zi­li sprá­vy, že do pár týž­dňov sa majú obja­viť vybe­ra­či daní.

Miesto

Bratislava – Stupava – Biofarma Príroda

Historická far­ma v blíz­kos­ti Stupavy, nece­lých 30km od Bratislavy.

www​.bio​far​ma​.sk

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

https://​goo​.gl/​f​o​r​m​s​/​q​Y​o​s​1​g​j​r​A​f​A​9​3​9​X43

Platobné infor­má­cie budú zasla­né v kópií regis­trač­né­ho formuláru.
Pri plat­be do 11.3.2017 je cena 15€, potom sa pla­tí na mies­te 20€.

Organizátor

Event Horizon

O čom bude hra
Žáner Fantasy
Prostredie Historická dedin­ka
Téma Udalosti v Pohraničnej dedin­ke Stahlwald 
Ako bude hra prebiehať
Typ hry hra typu svet (sand­box)
Sériovosť hry hra na pokračovanie 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kostým 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre 
Jedlo kom­plet­ná stra­va v cene 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie Registrovať sa dá do 17.3.2016.
Najnižšie vstup­né 15€ pri regis­trá­cií po 11.3. 20€. 
Web Oficiálna strán­ka
Biofarma Príroda, Stupava
Dostupnosť autom auto môže zostať na her­nom území
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste na úze­mie majú prí­stup iba hráči

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.