Preskočiť na obsah

Predošlí hostia (Unicon)

18. 2. 2017 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 12:00
  • larpová hra

Predošlí hos­tia sú hra o vyspo­ria­da­va­ní sa so zme­na­mi, kto­ré sa dejú v ľudoch, zasa­de­ná do duchár­ske­ho prí­be­hu. Hráči odo­hra­jú uda­los­ti v dvoch para­lel­ných dejo­vých líniách: jed­na o mla­dej dôver­či­vej lás­ke a roz­vo­ji sexu­ali­ty posa­de­ná opro­ti hor­ké­mu nefun­gu­jú­ce­mu man­žels­tvu, kto­ré kon­čí nási­lím a nešťastím.

Duchovia minu­los­ti ovplyv­ňu­jú budúc­nosť a koniec, kto­rý je úpl­ne v rukách hrá­čov. Kto odíde živý?

Príbeh, kto­rý ťa posad­ne a nepustí.

Navrhli a napí­sa­li: Frederik Berg Østergaard a Tobias Wrigstard. Vi åker jeep.
Layout: Frederik Berg Østergaard. Fotografie: Özgür Donmaz @ istockp​ho​to​.com.
Slovenský pre­klad: Róbert Novotný a Andrej Tokarčík

Predošlí hostia (Unicon)

18. 2. 2017 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 12:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

dra­ma­tic­ká hra
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na príbeh)
môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 4

Čo hráč potrebuje

posta­vy vytvá­ra­me my
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my sú náznakové
pri­nes­te si vlast­né jedlo
V Jame 3, Trnava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.