Preskočiť na obsah

Predošlí hostia (Unicon)

  • larpová hra
18. 2. 2017 začí­na­me o 10:00, kon­čí­me o 12:00

Predošlí hos­tia sú hra o vyspo­ria­da­va­ní sa so zme­na­mi, kto­ré sa dejú v ľudoch, zasa­de­ná do duchár­ske­ho prí­be­hu. Hráči odo­hra­jú uda­los­ti v dvoch para­lel­ných dejo­vých líniách: jed­na o mla­dej dôver­či­vej lás­ke a roz­vo­ji sexu­ali­ty posa­de­ná opro­ti hor­ké­mu nefun­gu­jú­ce­mu man­žels­tvu, kto­ré kon­čí nási­lím a nešťastím.

Duchovia minu­los­ti ovplyv­ňu­jú budúc­nosť a koniec, kto­rý je úpl­ne v rukách hrá­čov. Kto odíde živý?

Príbeh, kto­rý ťa posad­ne a nepustí.

Navrhli a napí­sa­li: Frederik Berg Østergaard a Tobias Wrigstard. Vi åker jeep.
Layout: Frederik Berg Østergaard. Fotografie: Özgür Donmaz @ istockp​ho​to​.com.
Slovenský pre­klad: Róbert Novotný a Andrej Tokarčík

O čom bude hra
Žáner Jeep
Prostredie Súčasnosť s prv­ka­mi horroru 
Téma História kto­rá sa opakuje 
Ako bude hra prebiehať
Typ hry dra­ma­tic­ká hra 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania dra­ma­tic­ký (zame­raj­te sa na príbeh) 
Náročnosť na psychiku môže­te sa stret­núť s morál­ny­mi dilemami
Očakávaný počet hráčov 4
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy posta­vy vytvá­ra­me my 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my sú náznakové 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Unicon Trnava
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.