Preskočiť na obsah

Posledné spojenectvo

16. 9. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Po tom, čo bol Sauron pora­ze­ný a jeho tem­ní slu­žob­ní­ci zmiz­li s ním, odo­vzdal správ­ca Meneldil, syn Anárionov trón Kráľovi Elendurovi, syno­vi Isildurovmu. 

No Aratan a Cyrion pova­žo­va­li toto za kriv­du, lebo veri­li, že väč­šie záslu­hy mali na poráž­ke Temného Pána. I odiš­li do Umbaru, kde s pomo­cou kor­zá­rov a ich flo­ti­ly chys­ta­jú zosa­diť svoj­ho star­šie­ho bra­ta z tró­nu a zís­kať tak moc nad Gondorom…

Miesto

Posledné spo­je­nec­tvo
Pravdepodobne na tom istom mies­te ako minu­lý rok. Popis ako sa tam dostať je na našej strán­ke. V zása­de v Rači kde sa roz­chá­dza­jú dve mod­ré znač­ky, tak tou čo ide viac na západ asi 20 – 25 min po znač­ke až kým nena­ra­zí­te na asfalt­ku a orgov na nej… to jest http://​mapy​.atlas​.sk/​m​a​p​a​/​P​o​s​l​e​d​n​e​S​p​o​j​e​n​e​c​t​vo3 (koneč­ne mám tu mapu, nech pomô­že 🙂
(ter­mín sa zme­niť už nebude 🙂

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Posledné spojenectvo

16. 9. 2006 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Map Unavailable
Posledné spo­je­nec­tvo, Posledné spojenectvo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.