Pochod hraničiarov V – ZMENA TERMÍNU – jar 2018

Pridal(a)
Hraničiari z Veterných vrchov

Kedy
4. 5. 2018 - 6. 5. 2018
začí­na­me o 17:00, kon­čí­me o 15:00

Čo

  • larpová hra

Už po pia­ty krát pre vás pri­pra­vu­je­me lar­po­vú turis­ti­ku inšpi­ro­va­nú sve­tom J.R.R.Tolkiena.

Tentoraz sa pochod bude odo­hrá­vať v lesoch pod hra­dom Vršatec. Začneme úvod­nou hrou v pia­tok večer, pre­spí­me v prí­ro­de, v sobo­tu pre­beh­ne hlav­ná časť pocho­du, pre­spí sa v okolí/na hra­de a v nede­ľu sa dohrá a kon­čí­me poobede. 

Dej sa odo­hrá­va pri­bliž­ne 100 rokov pred uda­los­ťa­mi Hobita. V tem­nom lese Mirkwood sa šíri tem­no­ta, no prá­ve Mirkwood je ces­ta, kto­rou musia prejsť dve sku­pi­ny hrá­čov. V tie­ňoch však číha­jú rôz­ne bytos­ti a aj vzťa­hy medzi sku­pi­na­mi nie sú zrov­na pria­teľ­ské. Budú schop­ní aj napriek nebez­pe­čen­stvu spl­niť svo­je ciele?

Bližšie info o frak­ciách, prí­be­hu a pod­mien­kach účas­ti náj­de­te na našom webe pochod​-hra​ni​cia​rov​.web​no​de​.sk

Tešíme sa 🙂

O čom bude hra
Žáner Fantasy turis­ti­ka
Prostredie Príroda
Téma LOTR
Ako bude hra prebiehať
Typ hry bojo­vá hra 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania imerz­ný (hlav­ne sa vži­te do sve­ta hry) 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov 20
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy posta­vy vytvá­ra­me my 
Kostýmy pri­nes­te si vlast­ný kostým 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my vyze­ra­jú veľ­mi dobre 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né 4 EUR
Web Oficiálna strán­ka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.