Preskočiť na obsah

Plný mešec III

22. 6. 2013 - 23. 6. 2013 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 04:00
  • larpová hra

 

Kráľovstvo Vína neoží­va iba počas leta. Príbehy z hos­tin­ca Plný mešec, kto­rý sa nachá­dza v hlav­nom mes­te krá­ľov­stva už po tre­tí krát oži­via hrá­či LARP‑u .

 

 Základné informácie

Názov : LARP Plný mešec III. Hostina na počesť vína Pataja Šukaja.

Termín : Sobota 22.6.2013

Čas hry: 18:00 – 23.59 ( po pol­no­ci vol­ný prog­ram, dopre­vá­dza­ný živou kape­lou “ Fándlyho bicykel )

Miesto : Farský dom Častá

Cena : 12 euro pred­pre­daj 15 euro na mieste

Registrácia

Ako vždy pla­tí sa regis­trač­ný popla­tok. Základ regis­trač­né­ho poplat­ku je 12 euro 

V tej­to cene hráč dostáva

- Dobovú hostinu

- her­né min­ce v hod­no­te 2 eura

- Kompletný her­ný príbeh

- mož­nosť pre­spa­nia v pries­to­roch far­ské­ho domu

 

 

 

 

 

  Maximálny počet hráčov

orga­ni­zá­to­ri : 5

výpo­moc­ný tým : 10

    hrá­či : 35

spo­lu : 50

fot­ky z pre­doš­lé­ho LARP‑u, Plný mešec

www.schatmansdorf.sk/index.php/fotogaleria/event/2012–14_plny_mesec 

 

Miesto

Farské Pivnice, Častá
Farské pivnice

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Občianske zdru­že­nie Schatmansdorf Častá

Plný mešec III

22. 6. 2013 - 23. 6. 2013 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 04:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
A Hlinku 33, Častá
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.