Preskočiť na obsah

Plný mešec III

28. 2. 2014 - 1. 3. 2014 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 04:00
  • larpová hra

Špeciálnou novin­kou na tom­to LARPe bude živý video­záz­nam z hry, kto­rý bude­te môcť sle­do­vať onli­ne na našej web stránke

LARP Plný mešec sa odo­hrá­va v jed­nej s krčiem hlav­né­ho mes­ta Kráľovstva Vína. Tento LARP je vhod­ný pre nová­či­kov, ale aj pre skú­se­ných hrá­čov, kto­rí si chcú zahrať so svo­jou posta­vou, kto­rú majú v našom sve­te. Herná loká­cia je roz­de­le­ná na 2 čas­ti. Podzemné trho­vis­ko, kde sa rie­šia hlav­né dejo­vé záp­let­ky a krč­ma . Hráči regis­tro­va­ný na let­ný LARP budú mať v rám­ci toh­to LARPu mož­nosť stret­núť sa so svo­jim maj­strom a pre­d­is­ku­to­vať svo­ju postavu.

viac infor­má­cií náj­de­te na našej web strán­ke www​.larp​.schat​mans​dorf​.sk 

 

Miesto

Farské Pivnice, Častá
Farské piv­ni­ce v mes­teč­ku Častá , na námes­tí pri kostole

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Občianske zdru­že­nie Schatmansdorf Častá

Plný mešec III

28. 2. 2014 - 1. 3. 2014 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 04:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
A Hlinku 33, Častá
na úze­mie majú prí­stup iba hráči
auto môže zostať na her­nom území

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.