Preskočiť na obsah

Párty

  • larpová hra
18. 2. 2015 začí­na­me o 18:00, kon­čí­me o 22:00

Po dvoch mesia­coch natá­ča­nia fil­mu Divoké Kočky, nové­ho ame­ric­ké­ho hitu, kto­rý má pre­ra­ziť na plát­nach naj­väč­ších Newyorských kín sa pro­du­cent Jerry Lee roz­ho­dol, že si dá štáb aj her­ci na týž­deň pau­zič­ku. Všetci dosta­li od pon­del­ka voľ­no na celých sedem dní. Na stre­du však Jerry neoča­ká­va­ne zabez­pe­čil všet­kým prog­ram. Všetci musia prí­sť ku nemu domov na veľ­kú „žúr­ku“ – Párty. Všetci sú zve­da­ví, čo sa bude diať.“

Párty, larp z pro­stre­dia hol­ly­wo­od­skych hviezd, sa odo­hrá­va v dneš­nom New Yorku. Hra je dra­ma­tic­ká a ponú­ka mno­hé neča­ka­né zvra­ty a odhalenia.

Pre 9 hráčov.

V Košiciach.

Čas: od 18.00

Trvanie: 3–4 hodiny

Vstupné: 7e

Miesto

Košice

Byt na Rovníkovej 9, Nad Jazerom, Košice. Keď bude­te dole pod bra­nou, zazvo­ní­te na meno „Skrečko“ ale­bo Erkenovi na tele­fo­nik. Je to tá istá osoba 🙂

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Vstupné: 7e

Stačí na mieste 🙂
Registračná strán­ka

Organizátor

EH games

O čom bude hra
Žáner
Prostredie
Téma
Ako bude hra prebiehať
Typ hry nevie­me to určiť 
Sériovosť hry jed­no­rá­zo­vá hra 
Riešenie kon­flik­tov pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní 
Preferovaný spô­sob hrania je to jedno 
Náročnosť na psychiku hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov
Čo hráč potrebuje
Tvorba posta­vy pri­prav­te si vlast­né postavy 
Kostýmy kos­tým nebu­de­te potrebovať 
Ako to má vyzerať Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme 
Jedlo pri­nes­te si vlast­né jedlo 
Ako sa prihlásiť
Registrácia Tu sa dá registrovať
Dátum ukon­če­nia registrácie
Najnižšie vstup­né
Web Oficiálna strán­ka
Košice
Dostupnosť autom
Ako sa k nám dostanete
Súkromie na mieste

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.