Preskočiť na obsah

Operation: Beaver Hunt

23. 4. 2011 - 24. 4. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Afganistan sa otria­sa v zakla­doch, este sta­le je pod­hu­bie hnu­tia Taliban pri­lis sil­ne, obz­vlast sil­ny vplyv, ako poli­tic­ky, tak i vojen­sky, ma jeden z duchov­nych otcov Talibanu Obama Sim Salabim. Preto do oblas­ti su vysla­ne spe­cial­ne jed­not­ky Spojenych sta­tov, aby sa poku­si­li „utat chvost bob­ro­vi“… O com: No a co nam zase raz ide? Radi by sme po expe­ri­men­toch s akci­ami Top Sekret a Operation: Balkan Cheese sku­si­li opat o cosi vylep­sit air­sof­to­vu akciu na vycho­de nie pra­ve bez­ne­ho typu, kde doraz kla­die­me skor na LARPove prv­ky hra­nia nez na samot­ne strie­la­nie „cer­ve­ni vs. mod­ri“, na plne­nie misii, pono­re­nie sa do zivo­tov civil­ne­ho oby­va­tels­tva pocas voj­no­ve­ho kon­flik­tu, kde su rov­na­ko vita­ni nestrie­la­ju­ci hra­ci ako aj ti strie­la­ju­ci bez toho, aby ti nestrie­la­ju­ci boli len pohyb­li­vy­mi terc­mi pre tych strie­la­ju­cich. Nasim prin­ci­pom nie je „VYHRAT“, ale „HRAT SA“, pod­la toho si bude­me tiez hra­cov vybe­rat a je nam abso­lut­ne jed­no, co si o tom kto mys­li…;) Koho bude­me zha­nat: civi­lis­tov, huma­ni­tar­nych pra­cov­ni­kov v oblas­ti, pre­vadz­ko­va­te­lov cajov­ne, trhov­cov, medial­nych pra­cov­ni­kov a cokol­vek vam napad­ne a zhod­ne­me sa na tom. A sma­oz­rej­me rebelov!

Miesto

Kokošovce
Predbežne pla­tí ako loká­cia sta­ré JRD v obci Kokošovce pri Prešove.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Operation: Beaver Hunt

23. 4. 2011 - 24. 4. 2011 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

Nevieme to určiť
Jednorázová hra
Používame repre­zen­tá­cie zbraní
Hrať môže­te ako chcete
Hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

Pripravte si vlast­né postavy
Kostým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
Prineste si vlast­né jedlo
Kokošovce, Kokošovce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.