Preskočiť na obsah

Nox Mortis II

2. 8. 2007 - 5. 8. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
  • larpová hra

Nitru ovlá­da­jú Lupini. Je ich tu viac, ako je obyvk­lé. Upíri nema­jú šan­cu. Tých pár, kto­rí tu ešte osta­li pre­ží­va v neus­tá­lom stra­chu a musia sa ukrý­vať tak dob­re ako to len ide.
Lupini však tiež majú zjav­ne svo­je prob­lé­my a je ich viac než dosť. Postava nit­rian­ske­ho šama­na Ricca Rizza roz­de­li­la Lupinov na dva tábo­ry. Okrem toho sa im stá­le neda­rí prí­sť na to, kto záso­bu­je upí­rov a kde sa upí­ri skrý­va­jú. navy­še v Nitre sa obja­vi­la aj neja­ká záhad­ná bytosť, kto­rá robí v mes­te riad­ny bor­del a to sa pred­sa nesmie nechať len tak.

Nox Mortis je larp na 99% inšpi­ro­va­ný WoD (a na 99% naším sve­tom 🙂 ). Hrá sa pod­ľa pra­vi­diel pre BeDark( pra­vid­lá pre upí­rov a vše­obec­né pra­vid­lá, by Shezar, pra­vid­lá pre Lupinov by Corwinus). Druhý roč­ník toh­to LARPu sa bude však niesť v inom duchu, ako ostat­né WoD LARPy. Bude to Urban Werewolf LARP. Všetkých Vás teda pozý­va­me zahrať si vlkod­la­kov do Nitry, 2.–3. augus­ta 2007. GRRRRRRRR-HAV

Miesto

Nitra
Centrum, prí­pad­ne periférie.

Web

Stránka uda­los­ti

Registrácia

Registračná strán­ka

Organizátor

Neznámy

Nox Mortis II

2. 8. 2007 - 5. 8. 2007 začí­na­me o 00:00, kon­čí­me o 00:00
vstup­né od , regis­trá­cia končí 

Ako bude hra prebiehať

nevie­me to určiť
jed­no­rá­zo­vá hra
pou­ží­va­me repre­zen­tá­cie zbraní
je to jedno
hra je hlav­ne o zábave
Očakávaný počet hráčov

Čo hráč potrebuje

pri­prav­te si vlast­né postavy
kos­tým nebu­de­te potrebovať
Prostredie a kos­tý­my si iba predstavujeme
pri­nes­te si vlast­né jedlo
Nitra, Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.